Εδώ θα ενημερώνεστε σχετικά με θέματα νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις και αρθρογραφία επί νομικών ζητημάτων. 

 

To Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κωνσταντέλλου (http://www.konstadellos.gr) σας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4469/2017 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62/03.05.2017, Τεύχ. Α΄). Με το νόμο αυτόν

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κωνσταντέλλου (www.konstadellos.gr) σας ενημερώνει για τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε στο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο Ν.4346/2015 για τις επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Πλέον η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι δυνατή μόνο

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κωνσταντέλλου (www.konstadellos.gr) σας ενημερώνει για τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε στο ζήτημα της φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων, ο Νόμος 4346/2015 για τις επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Το Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντέλλος Νικόλαος (www.konstadellos.gr) σας ενημερώνει για τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε στο Ν.3869/2010, (Νόμος Κατσέλη) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο Ν.4336/2015 (με τον οποίο κυρώθηκε το τρίτο Μνημόνιο), καθώς