Δεν καταργείται η δυνατότητα εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο το 2014

Σε ισχύ παραμένει, από 1η Ιανουαρίου 2014 και υπό τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο των οφειλόμενων μισθωμάτων από τη μίσθωση των ακινήτων τους. Όπως δηλαδή ίσχυε μέχρι και σήμερα υπό το κράτος

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) οι εκμισθωτές θα μπορούν να υποβάλουν κανονικά, στο τμήμα εισοδήματος της εφορίας στην οποία υπάγονται, τη σχετική δήλωση εκχώρησης στο Δημόσιο των οφειλόμενων μισθωμάτων που δεν εισέπραξαν από κακόπιστους ή δύστροπους ενοικιαστές, απαλλασσόμενοι έτσι από την υποχρέωση να τα δηλώσουν στην επόμενη φορολογική τους δήλωση και ως εκ τούτου να φορολογηθούν για αυτά.

 

Μετά λοιπόν το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και κατόπιν διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής:

 

«Τα δημοσιεύματα περί κατάργησης του δικαιώματος των ιδιοκτητών ακινήτων να εκχωρούν ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο, προκειμένου να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά στη φορολογική τους δήλωση, δεν ισχύουν».

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

Επισημαίνεται ότι η εκχώρηση των μισθωμάτων γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση από τον εκμισθωτή, μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα υπόκεινται σε φόρο και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, πράγμα που σημαίνει ότι για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2013, η δήλωση εκχώρησης πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31.12.2014, ωστόσο για την αποφυγή σύγχυσης και ταλαιπωρίας, καλό είναι η εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων να γίνει πριν ή έστω συγχρόνως με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 

Μαζί με τη δήλωση της εκχώρησης συνυποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που υπάρχουν κατά περίπτωση σε πρωτότυπο ή ακόμη και σε ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από Δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (1036819/642/Α0012/ΠΟΛ.1096/6.4.2001) και ιδίως :

 

α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

β) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή η εξώδικη πρόσκληση καταβολής των μισθωμάτων.

 

 

γ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου / καταβολής των μισθωμάτων ή οι αντίστοιχες αιτήσεις προς έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου / πληρωμής μισθωμάτων.

 

δ) Η Διαταγή απόδοσης μισθίου / πληρωμής μισθωμάτων ή οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί των ως άνω αντίστοιχων Αγωγών.

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και τόκων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης.

 

( H δημοσίευση έγινε από τον Δικηγόρο Νικόλαο Κωνσταντέλλο http://www.konstadellos.gr. Παρακαλώ μην αφαιρέσετε τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης.)

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 510/1990 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η δήλωση εκχώρησης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τη βεβαίωση του εκχωρητή ότι ο ίδιος δεν κατέχει πλέον κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, εκτός από αυτά που παραδίδει με την υποβολή της δήλωσής του, άλλως η δήλωση εκχώρησης δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

 

Για να γίνει δεκτή η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά όσα εξ αυτών υπάρχουν, με εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

 

 Εκτός από τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, μπορεί, επιπλέον, να επισυνάπτεται στη δήλωση εκχώρησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη μη καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

 

Έφοσον υποβληθεί η δήλωση νόμιμα και εμπρόθεσμα, τα εκχωρούμενα μισθώματα βεβαιώνονται στο όνομα του ενοικιαστή και η πληρωμή τους στο Δημόσιο, μετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, θα πρέπει να γίνει από αυτόν με εφάπαξ καταβολή (Υπ. Οικ. 1112157/20-12-2007).

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.